OM OSS

Fotograf: Per Jonebrink

Gotlands natur- och kulturvärden

– en skatt för boende och besökare

 

Föreningen Närsholmen bildades hösten 2013 med syftet att främja Gotlands natur- och kulturvärden. Genom att sprida information och kunskaper till allmänhet och beslutsfattare vill vi verka för att dessa värden bevaras.

 

För att Gotlands landsbygd ska vara en levande och härlig plats för boende och besökare behövs en långsiktigt hållbar och varsam utveckling. Föreningen Närsholmen vill bidra till att skapa nya inkomstmöjligheter för de som lever här och framför allt de som med sitt arbete skapar denna vackra bygd.

 

Genom att utveckla naturturismen på ön hoppas vi kunna förlänga säsongen för besökare på landsbygden. Fler besökare under höst och vår – då fågellivet har som mest att erbjuda – kan ge viktiga extrainkomster för de som erbjuder boende och mat, för gårdsbutiker och för andra.

 

Under perioden 2018–2020 drev vi därför ett EU-finansierat projekt för att utveckla naturturism som medel för en levande landsbygd. Med stöd från EUs regionalfonder inom programmet Central Baltic Programme och Region Gotland – och i samarbete med partners runt centrala Östersjön – var målet att kunna erbjuda högklassig fågelskådning och andra naturupplevelser till besökare.  Naturligtvis vill vi att även fler bofasta ska lockas ut i vår vackra natur och engagera sig för att bevara både gamla skogar, ängen och naturbetesmarker. Vi vill engagera och inspirera boende och entreprenörer på Gotlands landsbygd och visa de företags-, arbets- och inkomstmöjligheter fågel- och naturturism kan innebära.

 

Baltic Wings

Föreningen Närsholmen ansökte i två omgångar tillsammans med partners i Lettland, Estland, Finland, på Åland och i Stockholm om EU-bidrag från Central Baltic Programme (CBP). Efter hundratals timmar av projektutveckling, besök hos partners och sammanställning av två extremt omfattande ansökningar till CBP, fick vi vår ansökan godkänd för projektet ”Baltic Wings – nature tourism for sustainable rural economic development” – ett projekt om hållbar naturturism med fåglar i fokus.

Föreningen Närsholmens ledning

Styrelse

Maria Wrigstad, ordförande, När

Kickan Karlsson, sekreterare, När Gangvide

Maria Ahlsten, ledamot, Burgsvik

Magnus Croon, ledamot, Stockholm/När

 

Projektledare Baltic Wings

Karin Åström, Etelhem

Foto: Karin Åström

Foto: Niclas Ahlberg/N