OM OSS

Fotograf: Per Jonebrink

Gotlands natur- och kulturvärden – en skatt för boende och besökare

 

Föreningen Närsholmen bildades hösten 2013 med syftet att främja sydöstra Gotlands natur- och kulturvärden. Genom att sprida information och kunskaper om vår vackra trakt till allmänhet och beslutsfattare vill vi verka för att dessa värden bevaras.

 

För att Gotlands landsbygd ska vara en levande och härlig plats för boende och besökare behövs en långsiktigt hållbar och varsam utveckling. Föreningen Närsholmen vill bidra till att skapa nya inkomstmöjligheter för de som lever här och framför allt de som med sitt arbete skapar denna vackra bygd.

 

Genom att utveckla naturturism hoppas vi kunna förlänga säsongen för besökare på landsbygden. Fler besökare under höst och vår – då fågellivet har som mest att erbjuda – kan ge viktiga extrainkomster för de som erbjuder boende och mat, för gårdsbutiker och för andra butiker.

 

Sedan föreningen bildades har vi gjort en förstudie om att utveckla Närsholmens fyrplats till ett informationscentrum med inriktning på fåglar. Detta är något vi hoppas kunna genomföra på sikt, vi tror att ett naturinformationscentrum på lagom avstånd från Visby skulle locka besökare och sprida kunskap om öns värdefulla natur.

 

Under perioden 2018–2020 driver vi ett projekt för att utveckla naturturism som medel för en levande landsbygd. Med stöd från EUs regionalfonder och Region Gotland – och i samarbete med partners runt centrala Östersjön – är vårt sikte inställt på landsbygdsutveckling genom naturturism. Vi vill erbjuda högklassig fågelskådning och naturupplevelser som lockar naturintresserade besökare – och på sikt naturligtvis fler bofasta – till vår vackra ö. Vi vill engagera och inspirera boende och entreprenörer på Gotlands landsbygd och visa de företags-, arbets- och inkomstmöjligheter fågel- och naturturism kan innebära.

 

Baltic Wings

Föreningen Närsholmen har i två omgångar tillsammans med partners i Lettland, Estland, Finland, på Åland och i Stockholm ansökt om EU-bidrag från Central Baltic Programme (CBP).

Efter hundratals timmar av projektutveckling, besök hos partners och sammanställning av två extremt omfattande ansökningar till CBP, har vi fått vår ansökan godkänd för projektet ”Baltic Wings – nature tourism for sustainable rural economic development” – ett projekt om hållbar naturturism med fåglar i fokus.

Föreningen Närsholmens ledning

Styrelse

Maria Wrigstad, ordförande, När

Kickan Karlsson, sekreterare, När Gangvide

Maria Ahlsten, ledamot, Burgsvik

Magnus Croon, ledamot, Stockholm/När

 

Projektledare Baltic Wings

Karin Åström, Etelhem

Fotograf: Niclas Ahlberg

KONTAKTPERSON

Kickan Karlsson, 073-184 09 22