BALTIC WINGS

Fotograf: Olof Åström

Foto: Niclas Ahlberg/N

Baltic Wings

Det treåriga projektet ”Baltic Wings” (2018–2020) hade en total budget på cirka 14,5 miljoner kronor, varav Gotlands del var 3,4 mkr. För alla projekt som finansieras av EUs regionalfonder krävs en nationell medfinansiering. Inom Central Baltic Programme krävs att 25 procent av projektets totala budget finansieras nationellt. Region Gotland medfinansierade Gotlands del av Baltic Wings med ca 860.000 kronor av regionala tillväxtmedel från Näringsdepartementet. Projektets syfte var att utveckla naturturism med inriktning på fågelskådning genom att öka informationen om centrala Östersjöområdets fågelliv, de bästa fågellokalerna och genom att utbilda guider som kan visa området. Gömslen och plattformar har byggts och marknadsföring av Gotland nationellt och internationellt har skett och fortsatt ännu en tid efter projektets slut. För att kunna locka internationella besökare var ett samarbete med partners runt hela centrala Östersjön viktigt, hela området måste vara bra för fågelskådning och marknadsföras för att kunna locka långväga besökare. Tillsammans kan vi nu erbjuda förstklassig fågelskådning med kompletterande naturtyper och fågelliv. 

 

Den gotländska delen av Baltic Wings har drivits av  Föreningen Närsholmen under ledning av vår projektledare. Verksamheten bestod främst av:

  • samarbete med våra partners runt Östersjön om marknadsföring, utbildning av fågelguider, studiebesök och studieresor
  • utveckling av nya produkter inom naturturismen, t ex guidade turer till olika naturtyper i samtliga deltagande länder, båtresor i centrala Östersjön med fågelskådning som tema, cykelpaket på den naturcykelstig som byggts upp i När-Lau
  • utveckling av infrastrukturen för fågelskådning, exempelvis bygge av ett stort mobilt gömsle för fågelfotografering – främst för örnstudier – och ett vackert vindskydd på Närsholmen
  • produktion av skyltar med fågelinformation till öns bästa fågellokaler
  • produktion av gratis informations- och PR-material  så som foldrar och kartor med information om var fåglarna bäst kan ses och andra naturupplevelser över hela Gotland, se PDFer nedan
  • möten med entreprenörer runt om på ön för att informera och entusiasmera, beskriva syftet samt möjligheter med naturturism och fågelskådning
  • arrangera studieresor för entreprenörer till fågelskådarnas paradis Öland för att öka kunskaperna om hur man kan locka fler skådare till Gotland
  • att delta i fågelskådningsmässor i England och Falsterbo, tyvärr påverkades möjligheterna av pandemin
  • ansvar för den gemensamma kommunikationen inom Baltic Wings
  • omfattande rapportering av aktiviteter och för ekonomisk redovisning av projektet till Central Baltic Programme halvårsvis.

 

Partners i Baltic Wings

Stockholms Ornitologiska förening, Kökars kommun på Åland, Dabas Türes (naturresearrangör i Lettland) och Nationalparksmyndigheten i Lettland var våra partners i Baltic Wings. Dabas Tures hoppade dock tyvärr av efter det första året.

Baltic Wings webb

På Baltic Wings webb, www.balticwings.org, kan du läsa mer.

Klicka på bilden nedan för att komma dit.

Cykelkarta över När–Lau


Inom Baltic Wings har skyltar producerats till en cykel-naturstig i När och Lau socknar. Till leden finns en karta upptryckt som du kan hitta i Närbodi, på Gangvide farm, När golfbana och andra ställen i När. Om du vill ha kartan som pdf så klicka här.

Fåglarnas Gotland – häfte


Litet häfte om fåglarna på vår vackra ö. Går att hitta på fik, boenden och butiker på ön. Finns på engelska och svenska. Om du vill ha några ex men inte hittar på bygden, ring Karin 073-584 00 17

En pdf finns här.

Gotlands Naturkarta


En stor, illustrerad karta över Gotland där fågellokaler, fina raukar, bra växtlokaler för exempelvis orkidéer finns markerade. Den finns gratis på många boenden på ön. Eller som lågupplöst pdf här.