BALTIC WINGS

Fotograf: Olof Åström

Baltic Wings

Det treåriga projektet ”Baltic Wings” (2018–2020) omfattar totalt 14,5 mkr, varav Gotlands del är 3,4 mkr. För alla projekt som finansieras av EUs regionalfonder krävs en nationell medfinansiering. Inom Central Baltic Programme krävs att 25 procent av projektets totala budget finansieras nationellt. Region Gotland medfinansierar Gotlands del av Baltic Wings med ca 860.000 kronor av regionala tillväxtmedel från Näringsdepartementet. Projektet ska utveckla naturturism med inriktning på fågelskådning genom att öka informationen om centrala Östersjöområdets fågelliv, de bästa fågellokalerna och genom att utbilda guider som kan visa området. Gömslen och plattformar kommer att byggas och marknadsföring till Gotland kommer att ske nationellt och internationellt. För att kunna locka internationella besökare samarbetar vi med partners runt hela centrala Östersjön. Tillsammans kan vi erbjuda förstklassig fågelskådning med kompletterande naturtyper och fågelliv. 

 

Konkret innebär Gotlands del i projektet Baltic Wings att Föreningen Närsholmen under ledning av vår projektledare

 • samarbetar med våra partners runt Östersjön om marknadsföring, utbildning av fågelguider, studiebesök och studieresor
 • utvecklar nya produkter inom naturturismen, t ex guidade turer till olika naturtyper i samtliga deltagande länder, båtresor i centrala Östersjön med fågelskådnings som tema
 • utvecklar infrastrukturen för fågelskådning, exempelvis gömslen för fågelfotografering och vindskydd
 • tar fram och sätter upp skyltar med fågelinformation på olika platser runt hela ön
 • anvisar vandrings- och cykelleder
 • tar fram kartor med information om var fåglarna bäst kan ses och andra naturupplevelser över hela Gotland.
 • informerar på Närsholmen om lokala gårdsbutiker och beskriver hur viktigt det småskaliga, lokala jordbruket är för fågellivet och många av skönhetsvärdena (strandängarna, ängena och naturbetesmarkerna) som ännu präglar Gotland. 
 • möter entreprenörer runt om på ön för att informera och entusiasmera, beskriva syfte samt möjligheter med vårt projekt
 • ordnar studieresor och informationstillfällen för entreprenörer, media samt andra intressenter
 • deltar i årliga fågelskådningsmässor i England och Falsterbo
 • är ansvarig för kommunikationen i Baltic Wings
 • deltar i olika möten om projektet
 • ansvarar för ekonomisk redovisning av projektet till Region Gotland och Tillväxtverket/Central Baltic Programme.

 

Partners i Baltic Wings

Stockholms Ornitologiska förening, Kökars kommun på Åland, Dabas Türes (naturresearrangör i Lettland) och Nationalparksmyndigheten  i Lettland är våra partners i Baltic Wings. Ekoturismföreningen, Skärgårdsstiftelsen och ett estniskt företag som erbjuder boende för naturturister är med som associerade partners, dessa har dock ingen egen budget inom Baltic Wings.

Baltic Wings webb

På Baltic Wings webb, www.balticwings.org, kan du läsa mer.

Klicka på bilden för att komma dit.

Cykelkarta över När–Lau


Inom Baltic Wings har skyltar producerats till en cykel-naturstig i När och Lau socknar. Till leden finns en karta upptryckt som du kan hitta i Närbodi, på Gangvide farm, När golfbana och andra ställen i När. Om du vill ha kartan som pdf så klicka här.

Fåglarnas Gotland – häfte


Litet häfte om fåglarna på vår vackra ö. Går att hitta på fik, boenden och butiker på ön. Finns på engelska och svenska. Om du vill ha några ex men inte hittar på bygden, ring Karin 073-584 00 17

En pdf finns här.

KONTAKTPERSON

Kickan Karlsson, 073-184 09 22